logo

Lundqvist Byggförvaltning AB
Box 1 • 461 21 Trollhättan
Föreningsgatan 9 • 0520 41 18 05

Kontakta oss

Besöksadress:
Föreningsgatan 9

Adress:

Lundqvist Byggförvaltning AB
Box 1
461 21 Trollhättan

Telefon:
0520-41 18 05 

Kontorets öppettider:

EXPEDITIONSTID:
MÅN-FRE: 14.00-17.00 


Emailadresser:
Lägg till varje namnförkortning istället för XX i emailadressen XX@lundqvistbyggforvaltning.se

Håkan Kärnestedt = hk

Jerker Karlsson = jk

Joakim Dahlenfors = jd

Maria Johansson/Lemic = mj

Gert Karlsson = gk

Jan Pettersson = jp

Göran Andreasson = ga

Åke Svensson = as