logo

Lundqvist Byggförvaltning AB
Box 1 • 461 21 Trollhättan
Föreningsgatan 9 • 0520 41 18 05

Reparationsavdelning

Det är vi som ansvarar för reparationer och underhåll av fastigheterna/lägenheterna. Vi ombesörjer även besiktning vid in- och utflyttning.

 

Hakank Ake Svensson  Jerker

Håkan Kärnestedt
Byggnadsingenjör 
Tfn: 070-519 59 41

Åke Svensson
Arbetsledare
Tfn: 070-347 18 06

Jerker Karlsson
Energiansvarig
Tfn: 070-347 18 05

 

Gruppbild

 

Verkstadspersonalen