logo

Lundqvist Byggförvaltning AB
Box 1 • 461 21 Trollhättan
Föreningsgatan 9 • 0520 41 18 05

Störningsjour

För de hyresgäster som bor i Mjölkvarnen 2, 3 och 5Stensmedjan 3, Vulkan 7, Tranan 3 och Vårdaren 1 finns en störningsjour att ringa om det blir oroligt i huset med bråk eller alltför störande ljud. Telefonnumret till störningsjouren är 010-4705105. 
Den som gör anmälan kan vara anonym.