logo

Lundqvist Byggförvaltning AB
Box 1 • 461 21 Trollhättan
Föreningsgatan 9 • 0520 41 18 05

Information

 • Avfall/
  Hushållsavfallet skall paketeras ordentligt i olika färgade påsar innan de kastas i sopkärlen.
  Pappersavfallet lämnas i särskilda kärl till pappersinsamlingen.
  Övrigt avfall skall bortforslas av hyresgästen själv.

  Tvätt
  Bokningstavlor finns uppsatta vid ingången till tvättstugorna. 
  OBS! Bokningscylinder får ej flyttas till annan plats under tvättningen.
  Tvättstugan skall vara väl rengjord efter avslutad tvättning.

  Elström
  Vid in- och utflyttning ring Trollhättan Energi, tfn 020-899 000, och begär mätaravläsning.


Parkering
* Besöksplatserna är endast till för besökande.
* Ur- och ilastning skall ske så lite som möjligt framför entré. Bilen kan lämnas max 10 min utan tillsyn. Står bilen längre tid riskerar man parkeringsböter. Detta sköts av Securitas.

AVGIFTER VID FÖRLORADE NYCKLAR:
* Lägenhetsnyckel                   250 kr

* Cylinderbyte                       2.250 kr

* Tvättbokningsnyckel             100 kr

* Tvättbokningscylinder           300 kr

* Postboxnyckel                      100 kr

* Postboxcylinder+2 nycklar    500 kr